Yritysilmekokonaisuudet

Hyvä ensivaikutelma

Yritysilme antaa ensivaikutelman yrityksestä. Sillä on paljon merkitystä yrityksen imagolle ja uskottavuudelle. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, minkälaisen kuvan haluat yrityksestäsi antaa ulospäin. Yhdenmukainen yritysilme ja markkinointimateriaali helpottavat myös yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

Erilaisia ja erikokoisia kokonaisuuksia

Yritysilmekokonaisuudet voivat olla hyvinkin erilaisia ja eri kokoisia. Se voi koostua vain muutamasta perustarvikkeesta – liikemerkistä, lomakkeista ja käyntikorteista – tai voi laajentua koskemaan kaikkea asiakkaan tarvitsemaa markkinointimateriaalia. Valitsemme asiakkaan kanssa hänelle itselleen sopivan laajuuden. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan uusia osia kokonaisuuteen voidaan lisätä tarpeen mukaan.

Graafinen ohjeistus

Teemme halutessanne graafisen ohjeistuksen, joka helpottaa yritysilmeen pysymistä yhtenäisenä. Siihen voidaan määritellä esimerkiksi ohjeet logon käytöstä, viestinnässä käytettävistä väreistä ja fonteista, graafisista elementeistä ym.

Yksilöllisen yritysilmeen suunnittelu ei ole pelkkä kulu, vaan sitä voidaan pitää investointina, joka maksaa itsensä parhaimmillaan moninkertaisena takaisin.

Mitä kaikkea yritysilmeeseen voi kuulua?

• Logot ja liikemerkit
• Lomakkeistot (käyntikortit, kirjelomakkeet, kirjekuoret, saatteet)
• www-sivut
• Sosiaalinen media (esim. Facebook)
• Lehti-ilmoitukset
• Esitteet
• Vuosikertomukset
• Asiakaslehdet
• Auto- ja myymäläteippaukset
• Opasteet
• Messuosastot
• Sähköiset esitykset (esim. PowerPoint)
• Informaatiografiikka
• Yritysvideot
• Tuotepakkaukset

sievi

Sievin Keittiö

Greystone Oy uudisti Ylivieskassa toimivan Sievin Keittiön ilmeen logosta lähtien. Uudistukseen sisältyi mm:

- logo ja värimaailma
- lomakkeet ja käyntikortit
- nettisivut 
- myymäläteippaukset
- tuotekuvaukset
- autoteippaukset
- messuosasto
- rollup-mainos
- lehtimainokset


Muita esimerkkejä yritysilmeistä:   Oulu Sinfonia   |   Livvie